Skovrejsning


Skovrejsning


Skovrejsning med og uden tilskud


Ønsker du at etablere din egen skov og være med til at reducere CO2 i atmosfæren, skabe herlighedsværdi på din ejendom og meget andet, så kan Johansens Planteskole levere planterne, uanset om det er en skov med eller uden tilskud.


Til privat skovrejsning på landbrugsjord kan der opnås etableringstilskud samt tilskud til hegn i bestemte områder.


Der er forskellige kriterier og love, der skal opfyldes, inden der kan ansøges om skovrejsning. Derfor anbefaler Johansens Planteskole altid, at der tages kontakt til en konsulent for at få afklaret mulighederne omkring skovrejsning.


Helt overordnet gælder det, at der samlet skal plantes mere end 2 ha ny skov, og arealet skal være landbrugsjord i omdrift.


Tilskud til løvskov er 28.000 kr./ha (Løvskov og skovbryn – 4.000 planter/ha)


Tilskud til nåleskov er 12.000 kr./ha (2.800 planter/ha)


Tilskud til vildthegn er 15 kr./lbm til materialer og opsætning (min 140 cm højt)


Der kan opnås et ekstra tillæg på 4.000 kr./ha ved at etablere skovrejsningen uden brug af pesticider og uden dybdepløjning (over 30 cm i dybden)


Derudover kan der opnås grundtilskud og grøn støtte fra EU på ca. 1.900 kr./ha uden tidsbegrænsning.


Ansøgningsrunden i 2019 starter 2. juli med sidste frist 20. september kl. 23.59.