Energiplantning


Energiplantning

Energiplantning, produktion af biomasse, lavskov


Ønsker du at producere din egen energi enten i af form af flis eller træ til fyret, så kan plantning med poppel ”OP42” være løsningen.


Du kan samtidig også være med til at producere bæredygtig energi af vedvarende energikilder.


Når der etableres en energiplantning på markjord, kan der opnås grundbetaling og grøn støtte (tidligere hektarstøtte) til arealet.


Bemærk at hver dyrkningsenhed skal være mindst 0,3 ha og mindst 7,5 m i bredden. Træerne skal stævnes senest ved udgangen af det 10. år efter etableringen eller seneste stævning.


For poppel i renbestand er det dog muligt at have op til 400 spredte træer eller buske pr. ha udover poplerne. Indblanding må ikke udgøre større grupper på over 100 m2.


Bemærk at der skal anvendes forskellige afgrødekoder afhængig af hvilken indblanding man vælger. Kontakt derfor altid din planteavlsrådgiver.


Ved poppel i renbestand er kravet mindst 1.000 planter pr. ha. En rentabel produktion med poppel anbefales at være på 1.800 planter pr. ha.


På arealer med lavskov må arbejdsarealer i form af kørespor og gange maks. udgøre 20% af arealet. Antallet af planter pr. ha skal være tilsvarende højere.


Efter de første 2 år, hvor der evt. er brugt kemisk bekæmpelse, kan arealet omlægges til økologi.


Johansens Planteskole producerer både barrodsplanter og stiklinger af poppel OP42. Stiklinger dog kun i foråret.